Please Choose Your Language

OUR STAR Tlhokomelo Ya Letlalo Le Ditlolo PACKAGING

TLHOKOMELO YA LETLALO YA PROFESSIONAL LE SETLHOKO

MOHLAHLI WA DIphuthelwana

0 +
+
Years letlalo tlhokomelo ambalaji tšebeletso boiphihlelo
0 +
+
Tharollo e atlehileng e filwe selemo le selemo
0 +
% .
Kgotsofalo ya bareki

UZONE- Khamphani ya go phuthela ya profešenale

E hlomilwe ka 2011, mothei David Xu o na le boitemogelo bja intasteri bja mengwaga ye e fetago ye 15.

From a SOHO company to a sucessful company with complete service for skin care Packaging solution ,ka mengwaga ye e fetago ye 10 ya go šoma ka thata, go bile le go palelwa le mathata,Uzone e ile ya tia ka go thuša bareki go atlega.
FANA LEFATŠE LA LEFATŠE LA GO EMA SE TEE

Cosmetic Packaging TIRELETSO YA  THAROLLO

Focusing on skin care and cosmetic packaging design , go hwetša methopo, go aga leina, go tšweletša le tše dingwe.Go tloga go nyakišišo go fihla go thomelo ya mafelelo, ka moka di le tirelong.

SEHLOPHA SA UZONE

E tla Dira gore Setšweletšwa sa Gago sa Tlhokomelo ya Letlalo se phadima go tšwa go Lešaba.

WA DITABA WA UZONE MOŠOMO

Tsela ya go Dira Botlolo ya Roller ya Oli ya Bohlokwa.
2024-07-12 ya go swana le yona

Go hlama lebotlelo la gago la rolara ya oli ya bohlokwa ke tsela e bonolo, e sa bitšego kudu le yeo e ka fetošwago ya go thabela mehola ya kalafo ya monkgo o bose ge o le leetong.Ka tlhahlo ye, re tla go sepetša ka tshepedišo ka moka, go tloga go go kgetha didirišwa tše di swanetšego go ya go go hlakanya oli ya bohlokwa le go šomiša effec ya gago ya lebotlelo la rolara

BALA GO NGWANA
2024-07-12 ya go swana le yona
Lebotlelo la Oli ya Bohlokwa le Swarelela Nako e Kae
2024-07-10 ya go swana le yona

Go kwešiša bophelo bja šelefo bja dioli tše bohlokwa go bohlokwa kudu bakeng sa go boloka go šoma gabotse ga tšona le polokego.Tlhahlo ye e fa tebelelo ye e tseneletšego ya gore lebotlelo la oli ye bohlokwa le ka swarelela nako ye kaakang, mabaka ao a tutuetšago bophelo bja lona bjo botelele, le mekgwa ye mekaone ya poloko.MatsenoDioli tše bohlokwa di tumile ka t

BALA GO NGWANA
2024-07-10 ya go swana le yona
Tsela ya go Ntšha Oli ya Bohlokwa ka Lebotlelong
2024-07-10 ya go swana le yona

MatsenoDioli tše bohlokwa ke kgetho ye e tumilego ya kalafo ya monkgo, tlhokomelo ya letlalo, le dipheko tša tlhago.Lega go le bjalo, go ntšha lerothi la mafelelo la oli e bohlokwa ka lepotlelong e ka ba tlhohlo.Tlhahlo ye e fa dithekniki tše di feletšego le malebela a go ntšha oli ye bohlokwa ka bokgoni go tšwa mabotlelong a bona, ens

BALA GO NGWANA
2024-07-10 ya go swana le yona
  Rm.1006-1008, Ntlo e kgolo ya Zhifu, # 299, Rd ya Tongdu ya Leboa, Jiangyin, Jiangsu, China.
 
  +86-18651002766
 

DIKGOKAGANO TŠA KA PELE

LEGORO LA DIHLAHISWA

Ikgokaganye le rena
Tokelo ya ngwalollo e ileditšwe © 2022 Uzone Kgwebo ya Boditšhabatšhaba Co.,Ltd. Mmapa wa Sebaka / Thekgo Ka Leadong ya go iša